Mapa de vulnerabilitat climàtica - Climate Ready Barcelona
Vés al contingut
Mapa de vulnerabilitat climàtica

Mapa de vulnerabilitat climàtica

El Mapa de Vulnerabilitat Climàtica de Climate Ready Barcelona és una eina creada per donar suport i orientar l'administració municipal de Barcelona en la presa de decisions destinades a fer front a la vulnerabilitat energètica i climàtica.

El Mapa de Vulnerabilitat Climàtica és una interfície interactiva i didàctica que representa visualment la distribució geogràfica de l’Índex de Vulnerabilitat Climàtica (CVI) al municipi de Barcelona. Aquest índex, creat específicament per a aquest projecte, es basa en la integració i anàlisi de diferents indicadors que permeten avaluar la vulnerabilitat energètica i climàtica a Barcelona i comparar-la entre diferents zones de la ciutat. Les variables considerades inclouen el consum d’energia, les dades climàtiques, les dades socioeconòmiques i les característiques de l’edifici.

Per tant, el mapa mostra les àrees que són més susceptibles als impactes del canvi climàtic, proporcionant informació valuosa perquè els i les responsables polítiques i planificadores prenguin decisions ben fonamentades per millorar les estratègies de resiliència i adaptació climàtica de la ciutat.

Mapa vulnerabilitat climatica

Més concretament, el mapa facilitarà al departament municipal d’habitatge de Barcelona una diagnosi molt detallada de les zones vulnerables al clima a tenir en compte en els plans de renovació energètica. El mapa s’utilitzarà com a evidència per identificar aquelles àrees i col·lectius que més necessiten suport i recursos per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic (refugis climàtics, fonts d’aigua, zones verdes…), permetent el desenvolupament d’un pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic en col·laboració amb l’Oficina de Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Barcelona.