Recomanacions polítiques - Climate Ready Barcelona
Vés al contingut
Recomanacions polítiques

Recomanacions polítiques

La implementació de l’app La Meva Energia i el Mapa de Vulnerabilitat Climàtica permetrà al projecte Climate Ready Barcelona recollir coneixement i dades sobre la vulnerabilitat climàtica al municipi de Barcelona.

Aquests coneixements i les lliçons apreses permetran construir una sèrie de recomanacions polítiques dirigides a responsables de polítiques públiques en l’àmbit local, nacional i de la UE. L’objectiu és afavorir l’adopció de les mesures d’adaptació i mitigació al canvi climàtic en les polítiques d’habitatge, els programes de rehabilitació energètica d’edificis i els plans de sobirania energètica.

Les recomanacions polítiques van acompanyades d'un conjunt d'activitats destinades a implicar les parts interessades i influir en la presa de decisions polítiques en l'àmbit local, nacional i europeu

Tallers, seminaris web i sessions informatives per a persones implicades en la presa de decisions polítiques.

Una campanya d’incidència per promoure l’adopció de les recomanacions polítiques.

Resums executius per comunicar les recomanacions polítiques i orientar el disseny d’incentius i subvencions públiques relacionades amb l’habitatge i la resiliència climàtica.

Un pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic per identificar les zones vulnerables del municipi i definir les estratègies i accions per millorar-ne l’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

Recomanacions polítiques climate ready barcelona